Informare publica“SC PROSPERO SRL titular al proiectului “Realizare statie epurare ape uzate”, anunta publicul interesat asupra deciziei etapei de incadrare de catre APM Timis de a nu se efectua evaluarea impactului asupra mediului si evaluarea adecvata in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Realizare statie epurare ape uzate”, propus a fi amplasat in municipiul Timisoara, Zona Parc Tehnologic Industrial – Calea Torontalului, km 6, jud Timis.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Timis, jud. Timis, localitatea Timisoara, Bv. Liviu Rebreanu nr.18-18A, in zilele de luni-joi intre orele 8.00-16.30 si vineri intre orele 8.00-14.00, precum si la urmatoarea adresa de internet: http://arpmtm.anpm.ro acorduri de mediu. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 5 zile de la data publicarii prezentului anunt, pana la data de 22 decembrie. “

< Atentie, dospesc cozonacii!
Regulament Oficial al Programului de Fidelitate Prospero Delicii >

PROIECTE VIITOARE


Regulament Oficial al Programului de Fidelitate Prospero Delicii

PROIECTE VIITOARE


Informare publica

PROIECTE VIITOARE


Atentie, dospesc cozonacii!

PROIECTE VIITOARE


O cafenea noua, dar unde sa fie?
toate articolele